REM eiland wordt gesloopt

op . Gepost in RTV Noordzee Archief

REM eiland29 juli 2005: De directie Noordzee van Rijkswaterstaat maakte anderhalf jaar geleden al duidelijk dat het vroegere REM-eiland, het meetpunt voor o­nder meer golfslag, overbodig was geworden. In eerste instantie zou het Meetpunt Noordwijk worden gesloopt, maar dit voorjaar besloot Rijkswaterstaat het stalen eiland te verkopen. Nu blijkt dat door de strenge huidige regels het eiland uiteindelijk alleen nog geschikt is voor de sloop.

Het gevaarte van 12 bij 24 meter, met twee dekken en een helihaven, ligt sinds 1964 voor de kust van Noordwijk. In 1963 kwam een aantal o­ndernemers met het plan een commercieel televisiestation in zee te bouwen. Het zendeiland werd drie mijl buiten de Nederlandse kust gebouwd. Op die afstand zou het station buiten de Nederlandse wetgeving vallen en werd het verbod op televisiereclame omzeild.

De o­ndernemers richtten vervolgens de Reclame Exploitatie Maatschappij (REM) op. De REM ging reclamegelden werven om het nieuwe TV en Radio Noordzee te kunnen bekostigen. De zender wilde met Amerikaanse series als Zorro, The Saint, De o­nzichtbare Man en Ed het Sprekende Paard voor amusement zorgen dat op andere zenders o­ntbrak. Het initiatief kreeg veel aandacht in de media. Nog voor de uitzendingen begonnen, stroomden de reclamegelden binnen. o­ndanks het feit dat een reclamespotje van een minuut of zes tot 8000 gulden kostte, voor die tijd een flink bedrag.

Augustus 1964 begonnen de illegale uitzendingen van Noordzee. De REM genoot veel populariteit o­nder luisteraars en kijkers. In de eerste weken van de tv-uitzendingen kochten veel Nederlanders de REM-antenne, die nodig was om het signaal op kanaal 11 te zien.

De politiek moest niets weten van deze nieuwe zender en het toenmalig kabinet-Marijnen pikte de inbreuk op de publieke omroep niet. Als reactie op Den Haag deed de REM in november 1964 een verzoek tot een legale zendvergunning voor de omroep TROS (Televisie Radio Omroep Stichting), maar voor de uitzendingen vanaf het REM-eiland was het te laat. Half december viel het doek voor de eerste commerciële omroep. Marine en rijkspolitie grepen in en de zenders werden verzegeld.

De TROS deed het vervolgens aan land beter. Zij kreeg de status van publieksomroep. Vorig jaar heeft de omroep ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum enkele programma's vanaf het REM-eiland gepresenteerd. Het jaar voordat Rijkswaterstaat het REM-eiland in gebruik nam als meetpost Noordwijk werd de laatste herinnering aan de zendtijd o­ntmanteld. De ruim 80 meter hoge zendmast moest worden afgebroken omdat die dreigde om te vallen. Rijkswaterstaat zette apparatuur op het eiland om golfslag, wind en watertemperatuur te meten.

Bron: RadioVisie