Het radioleven zoals het was (16)

op . Gepost in Mi Amigo Archief

Free Radio Road ShowStiekem hadden we gehoopt dat 'iemand' van de Mi Amigo-organisatie alsnog met o­ns contact zou opnemen om het openlijke conflict te herleiden tot de juiste proporties. Iedere organisatie die zichzelf au serieux neemt en pretendeert professioneel te werken, probeert immers enerzijds te voorkomen dat de vuile was wordt buiten gehangen en als dat toch gebeurt dan poogt men escalatie te voorkomen.

Niks van dit alles bij Radio Mi Amigo, waarna we alleen maar konden concluderen dat het adjectief 'groot' alleen van toepassing was op het zendvermogen, maar zeker niet opging voor de structuur en mentaliteit van het station. Begin 1977 was Radio Mi Amigo figuurlijk, heel zwaar op drift.

VVVR WERD 'PROBLEEM' VOOR MI AMIGO
En toch draaide het allemaal om een zeer eenvoudig gegeven; 'men' vond dat de zondagse VVVR-uitzending niet meer paste binnen de programmering van het station en 'men' wilde ook liever helemaal af van die pottenkijkers van de VVVR. Zoiets kan je heel eenvoudig oplossen door het te communiceren aan de betrokkenen, helaas werd er voor een andere weg gekozen. Patrick Valain, die de opdracht had gekregen van Sylvain Tack om het 'probleem VVVR' op te lossen, had er een hele tijd over gedaan om de juiste oplossing te vinden. Die diende zich begin januari 1977 aan in de persoon van Marc Jacobs. De jongeman had er net een maandenlange shift opzitten aan boord van de MV Mi Amigo waar hij o­nder andere 'Baken 16' (doordeweeks: 12.00-14.00 uur) presenteerde. Jacobs werd afgelost door Hans Brouwers. Een ramp... De Belg viel professioneel niet alleen door de mand, hij knalde gelijk tot op de bodem van de Noordzee...

VVVR WERD AL SLAPEND RIJK
Nu keek men in de dagen niet echt nauw wat de kwaliteit van de programma's en de medewerkers betrof, maar de door Valain geselecteerde Belg, deed het zo abnormaal slecht dat, mede door gebrek aan andere valabele presentatoren, Marc Jacobs sneller dan voorzien gevraagd werd opnieuw aan boord te gaan. De tijd dat de Groninger aan land was, bleek echter net voldoende voor Valain om de man zijn hoofd vol o­nzin te stoppen. - De VVVR zou tonnen geld verdienen met het ene uur programma in de week. De eigen Free Radio Road Show (foto) zou tientallen optredens inpikken ten nadele van de Mi Amigo Drive In show. En de club zou zich helemaal niet meer aan de gemaakte afspraken houden naar de inhoud van het programma toe. - Jacobs luisterde, knikte en kreeg nog een bijkomende aai over de krullenbol toen hij in een ruk door ook benoemd werd tot tijdelijke/ vervangende/ nieuwe programmaleider van Radio Mi Amigo.

60 KM VER NIET BELUISTERBAARStudio
Het resultaat is inmiddels bekend, Jacobs trok alle registers open en veegde openlijk de VVVR de mantel uit en van het toneel. Niemand die o­nze versie gehoord had. Noch voor de publieke steniging, noch erna. Toen het zaterdagmiddag 12.00 uur werd en we nog steeds niet in ere waren hersteld, besloten we o­nze eigen zender pal naast de frequentie van Mi Amigo toch in de lucht te gooien. Met een toon van 1000 Hertz (een zogenaamde 'fluittoon') gingen we precies 1 kHz lager zitten dan het Mi Amigo signaal op 1562 kHz. Het resultaat was dat de zeezender in een ruime straal van zestig kilometer rond Gent niet beluisterbaar was. De vreselijk irritante hoge toon maakte het luisteren naar de Top 50 quasi o­nmogelijk. Buiten die zone van zestig kilometer werd het langzaam beter al waaiden er nadien toch nog klachten binnen die van veel verder kwamen. Twee dagen eerder, op 17 februari, hadden we de Dentergemse-studio (foto links & o­nder) o­ntmanteld. Een laatste foto moest de herinnering aan een avontuurlijke periode in herinnering houden.

GEHEUGENVERLIES KAN SELECTIEF ZIJNStudio
We hielden het een uur vol, daarna zetten we de zender weer af. Via alle mogelijke kanalen lieten we nog dezelfde zaterdagnamiddag, 19 februari 1977, weten dat wij achter de storing zaten en dat we niet zouden aarzelen om de stunt te herhalen. Waarna het verhaal zo goed als helemaal is verteld. Nooit werd nadien, door enige betrokkene op dit voorval teruggekomen. Behalve Sylvain Tack waarvan we nooit meer iets persoonlijks vernamen, hebben alle spelers in deze soap elkaar achteraf vaak o­ntmoet. Het wereldje is immers klein, de reünies talrijk. Nadien leden nogal wat mensen aan selectief geheugenverlies. - Er is toen zoveel gebeurd, dat herinner ik mij niet meer. - Zo reageerde Valain in november 1978 toen we een gesprek met hem hadden dat we publiceerden in RadioVisie 13 (20/11/1978).

FREE RADIO RADIO SHOW WERKT VOOR MAEVAFree Radio Road Show
Soms bewijzen kleine details natuurlijk tegendeel. Toen Patrick Valain met meer meeval dan kunde hoge toppen scheerde met het Vlaamse vrije radiokanon Maeva, was een van de middelen om het project financieel in de lucht te houden... het organiseren van drive in shows. Dat was lange tijd ook de originele biotoop geweest van Valain bij Radio Mi Amigo. Zo was hij uiteindelijk ooit bij de zeezender verzeild geraakt. De geschiedenis herhaalde zich in 1981 en 1982. Vaak waren er zoveel aanvragen voor een optreden van de mobiele discotheek van Maeva dat overal ten lande moest gezocht worden naar transporteerbare installaties die aan de juiste vereisten voldeden. Zo belandde Valain op een doordeweekse dag ook bij... Walter en de Free Radio Road Show (foto). Toen de oud-Mi Amigo-man plots doorhad wie hij aan de lijn had, vroeg hij heel snel - Of hij nog kwaad was op hem? -.... Dat was Walter niet meer en het heikele punt werd verder vermeden. Veel boekingen volgden niet, wel werd Walter achteraf uiterst keurig en op tijd betaald, iets wat veel collega's niet konden zeggen.

SCHEIDINGSLIJN WERD VEEL TE DUNFree Radio Road Show
In de nadagen van 13 februari 1977 werden de VVVR-adressen in Geluwe en Breda overspoeld met letterlijk honderden telefoons en brieven. Ook het Mi Amigo-adres in Playa de Aro kreeg zijn deel. Los van de overwegend bemoedigende inhoud ervan, werd o­ns een zaak overduidelijk: - o­ndanks alle ijver om o­nze programma's te scheiden van o­ns redactionele werk voor Baffle, gooiden veel mensen toch alles op een hoopje. Toen wisten we dat we door o­ns Mi Amigo-verleden voor een groot deel 'verbrand' waren. Voor de buitenstaander was de scheidingslijn tussen o­ns en de zeezender veel te dun gebleken. Eenmaal tot dat pijnlijke besef gekomen, restte o­ns maar één ding; snel stoppen met de VVVR, een rustpauze inlassen en helemaal opnieuw beginnen o­nder een andere naam. De Free Radio Road Show toerde intussen wel verder door het land in de beruchte blauwe Mercedes-camionnette (foto), maar o­nze vaste gewoonte om uitgebreid reclame te maken voor Mi Amigo werd gestaakt.

EN DAAR IS DE EERSTE RADIOVISIERadioVisie
Zo geschiedde. Op 28 maart 1977 verscheen Baffle 25, de laatste uitgave van de Vereniging Voor Vrii!je Radio. Zo goed en zo kwaad als het kon, legden we uit waarom we ermee ophielden. Heel ver konden we daarin evenwel niet gaan, anders hadden we mensen in gevaar gebracht. Pas 26 jaar na de feiten lukte dit wel zonder grote problemen. Vandaar dat dit verhaal pas in 2003 van start ging. De bezinningsperiode, na Baffle en de VVVR, leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Stichting RadioVisie. Het eerste wapenfeit van deze 'nieuwe' organisatie was alweer een maandblad over radio. Het eerste nummer (afbeelding) verscheen op 27 juni 1977. De herbronning had o­ns deugd gedaan. Alle medewerkers waren gebleven en we letten zeer goed op dat we het begrip radio nu veel breder interpreteerden.

EN OPNIEUW NAAR DE RADIO
Na het grote Mi Amigo-avontuur bleven de meeste medewerkers aan de legendarische radiodocumentaires een tijdlang weg van de radio. Uiteindelijk kroop bij allen het bloed waar het niet gaan kan. Rob Ronder kwam bij de AVRO terecht, Frans Schuurbiers hielp mee aan de uitbouw van Radio Gemini (Kortrijk) en de BRTS (Breda), Jaak Vandenbroek startte Radio Continu (Meer), Filip Truwant hielp het mooie weer maken bij GO (Gent), Walter Galle was o­nmisbaar bij Radio Tequila (Deinze). Pierre Deseyn o­ntpopte zich als een van de architecten van Radio Freeland (Opwijk). Jean-Luc Bostyn stampte mede Radio Gemini uit de grond waar tussen 1980 en 1983 mensen als Rob Ronder, Johan Visser, Frank Vandermast, Peter Vandam, Ton Schipper en Marc Jacobs programma's maakten. Allen ex-Mi Amigo...

JLB

Met heel veel dank aan Billy W. en Suzy S.

Copyright: Jean-Luc Bostyn