Loving Awareness LP

op . Gepost in Caroline Archief

Loving AwerenessVolgende maand is het dertig jaar geleden dat we voor de eerste keer een track op de radio hoorden van een LP van de groep Loving Awareness. De groep zou enorm worden geplugd op de zeezender Radio Caroline. De band werd gebracht als de ‘New Beatles’. De release, eind juni, vond plaats in Amsterdam en New York. Hans Knot kijkt samen met Lion Keezer in een boeiend verhaal terug naar deze periode.

Loving Awareness LP bijna dertig jaar geleden uitgekomen

LAVolgende maand is het dertig jaar geleden dat we voor de eerste keer een track op de radio hoorden van een LP van de groep Loving Awareness, die enorm zou worden geplugd op Radio Caroline en in principe werd gebracht als de ‘New Beatles’. De release, eind juni, vond plaats in Amsterdam en New York. Anno 2006, dus dertig jaar later, worden de tracks van de toenmalige LP, nu via CD vorm, nog veel gedraaid op Radio Caroline. Dit is mogelijk geworden daar enkele jaren geleden de rechten van de tracks in handen kwamen van SMC en daarom het via cd opnieuw werd uitgebracht.

De allereerste keer
Het was op de morgen van de 23ste juni dat Tony Allan de LP van Loving Awareness uitriep tot LP van de ochtend en als eerste het nummer ‘Let us Get to Know You’ draaide, wat destijds de eerste track op kant 1 van de LP was. Het was tevens de allereerste keer dat waar dan ook ter wereld een track van deze LP op radio werd gehoord. Enkele dagen later was het Johnny Walker die in zijn allerlaatste show op de BBC, destijds voor zijn vertrek naar de VS, een nummer draaide. Andere stations brachten de LP ook o­nder de aandacht van hun luisteraars door het uit te roepen tot LP van de Week. In de tweede week van juli 1976 was het eerst Radio Veronica, gevolgd door Radio Mi Amigo in de daarop volgende week.

Informatief op de eerste dag
Op de bewuste dag van promotie werd op Radio Caroline bij herhaling een persbericht voorgelezen waarvan niet precies is te traceren of men inderdaad het gemelde ook is nagekomen. ‘In het Amsterdamse Hilton Hotel is vandaag een persconferentie gehouden die simultaan ook was te volgen via een satellietverbinding door een groot aantal genodigden aanwezig in het World Trade Centre. De wereld zag en hoorde vandaag voor het eerst een nieuwe groep met de filosofie, die u de luisteraar van Caroline al bekend in de oren klinkt. Dit omdat de deejays het in de programma’s de afgelopen twee jaren de boodschap van Loving Awareness hebben verkondigd. De boodschap van Loving Awareness is nu verkrijgbaar op een LP en het zijn juist de luisteraars van Radio Caroline die het eerst de muziek mogen horen.’

LAInnerlijk
Het persbericht ging verder met: ‘De songs zijn een duidelijke uiting van de innerlijke gevoelens van de groepsleden als wel een vanuit het hart geuite verzoek tot adopteren van het positieve van de Loving Awareness.Er zijn vele mensen die er over spreken maar niet het echt hebben beleefd. Op die manier zal het niet werken. Het kan niet werken als we het niet geheel tot o­ns laten komen. Loving Awareness reflecteert een heldere bewegende filosofie van liefde.Kun je voorstellen hoe o­ngelofelijke dingen kunnen gebeuren als iedereen op aarde de Loving Awareness tot zich zou nemen? Met het uitkomen van dit spectaculaire nieuwe album zal de popmuziek een geweldige sprong in de toekomst nemen, misschien wel een begin zijn van de revelatie van een nieuwe eeuw, de eeuw van Loving Awareness.’

Afgehuurd
De lancering van de LP was een grote gebeurtenis die niet alleen in het Amsterdamse Hilton Hotel plaats vond maar waarvoor ook de 107de verdieping van het World Trade Centre in New York was gereserveerd voor de presentatie van de groep. o­ngeveer 180 journalisten waren tevens genodigd. Voor de presentatie van de persconferentie was één van Caroline’s eerste deejays uit 1964, Simon Dee, speciaal overgevlogen vanuit Engeland. Ook werd er een open brief van de vier leden van de groep voorgelezen, die werd opgedragen aan de echte Beatles, John, Paul, George en Ringo. Het kwam er op neer dat men de Beatles vroeg iets snel te doen: ofwel op korte termijn weer samen komen en alles opnieuw op te starten, wat de heren het beste leek. Aan de andere kant stelden de heren dat als de Beatles het niet erg zouden vinden de nieuwe vier het werk van de Beatles zouden voortzetten waar de Beatles het stop hadden gezet.

Geen optreden
In het Amsterdamse Hilton Hotel was tijdens de persconferentie geen optreden van de groep Loving Awareness. Wel werd er een korte film getoond waarin ze een stukje muziek speelden. Op een bepaald moment werd er een groot bord achter de tafel, waar de band Loving Awareness zat, neergelaten met daarop de tekst ‘Meet the Beatles’. Mede hierdoor had een groot deel van de aanwezige journalisten de gedachte dat ze werden bedonderd. Hierdoor o­ntstond een groot aantal negatieve publicaties. Maar er waren ook positieve recensies en verslagen van de bijeenkomst, al dan niet beïnvloed door Ronan O’Rahilly, Caroline’s directeur. Hij claimde in de zestiger jaren al de o­ntdekker en manager geweest te zijn van Georgie Fame en in 1976 kon hij andermaal claimen de o­ntdekker te zijn van Loving Awareness, de band die het helemaal zou gaan maken. Ronan was voornaam aanwezig op de persconferentie en was tevens te zien op de foto in de klaphoes van de LP van de band Loving Awareness.

LAOude bekende
John, Mick, Norman en Charles waren de vier leden van de ‘New Fab Four’, en ze kregen een zeer goede recensie in het meest verkochte poptijdschrift van dat moment in Nederland. In de juli editie van Muziek Express verschenen twee pagina’s over de persconferentie. Ook was er een goede recensie van de LP terug te vinden in het nummer, terwijl ‘More Love Records’ ook nog een advertentie had laten plaatsen. Recensie als wel het verhaal waren van de pen van de redacteur van het tijdschrift, Lion Keezer. Deze was in de periode 1972/1973 deejay van Radio Caroline. Naast de tekst van de open brief had Keezer de nodige nieuwtjes te melden Zoals het gegeven dat Ringo Star zijn oefenruimte beschikbaar zou hebben gesteld voor de band. George Harrison zou het merendeel van de LP hebben geproduceerd en tevens verantwoordelijk zijn geweest voor het componeren van verschillende nummers.

In de VS
Ook wist Keezer te melden dat de nummers voor de LP in 1975 en begin 1976 in verschillende studio’s in en in de omgeving van Los Angeles waren opgenomen en dat Stevie Wonder twee nummers voor de LP zou hebben geschreven. Allemaal feiten die door anderen niet konden worden bewezen. Keezer moet in die tijd zowat Ronan O’Rahilly hebben aanbeden want hij schreef: ‘Ronan O’Rahilly is een persoon die je niet snel zal vergeten. Hij is een ’look a like’ van Jezus Christus, een soort positieve Charles Manson. Hij heeft de kracht mensen sterk te beïnvloeden en hen te vertellen hoe een beter leven moet worden geleefd.’

Meer dan welke andere
Terugdenkend aan die dag, het draaien van de LP en het noemen van de Beatles als groot voorbeeld, kan er één ding zeker worden geconcludeerd. De Loving Awareness LP, hoewel deze LP nooit een notering in een hitlijst verkreeg, heeft meer draaitijd gekregen door de afgelopen dertig jaar dan welke andere LP (CD) dan ook op Radio Caroline. De groep maakte maar een LP, in 1976 uitgebracht, maar wordt nog steeds zeer regelmatig gehoord in de uitzendingen van het station. Een aantal jaren geleden werd de LP opnieuw uitgebracht op CD. Vorig jaar was er o­nder de noemer ‘Lost tapes’ nog een re-release van de CD, aangevuld met verschillende instrumentale versies, de LA boodschap van O’Rahilly als wel een Caroline jingle. De rechten waren destijds, nadat de perskosten van de LP door Ronan niet waren betaald, door Polydor ingetrokken. Vele jaren later claimde met succes de Stichting Media Communicatie het recht tot het heruitbrengen van het materiaal.

LANa dertig jaar
Nadat ik het verhaal in de Muziek Express weer had o­ntdekt heb ik de schrijver ervan, Lion Keezer, benaderd nog eens terug te denken aan de happening in het Hilton Hotel en de hele sfeer rond Loving Awareness en hij reflecteerde het volgende: ‘Voor velen was het een even absurd als mysterieus gebeuren, maar voor mij niet echt. Ik was destijds in een unieke positie om de stukjes van deze puzzel - die ik zelf vanuit verschillende posities en vaak uit eerste hand heb kunnen vergaren - bijeen te kunnen leggen. Ik ben er zelf nog steeds van overtuigd dat het o­nderstaande behoorlijk accuraat is.

Bevriend
Ik wist dat Ronan O’Rahilly in de tweede helft van de zestiger jaren goed bevriend was met John Lennon (de twee hadden lange nachtelijke filosofische gesprekken over de wereld, vrede etc, waarna Lennon wel stoned bij O'Rahilly op de bank 'crashte’ en de nacht doorbracht, zo wist ik destijds al van mensen uit Ronan’s omgeving, die Lennon daar wel eens hadden gezien. Ronan was een zeer sterke persoonlijkheid met ideeën en een uitstraling die menigeen inderdaad aan Jezus Christus deden denken. Hij had een enorme invloed op mensen. Het is zelfs niet uitgesloten dat sommige van de ideeën, die we via Lennon kennen, in feite van Ronan kwamen of in lange brainstormsessies tussen hen tweeën zijn o­ntstaan.

Love and Peace
Het was ook de tijdgeest, Londen als middelpunt van de popscène en Ronan was zeker een belangrijke speler in de scène van die tijd. Ronan's contacten met- en invloed op John Lennon dateren vooral uit de 'Amsterdam Hilton Love & Peace tijd'. Dat moet destijds ook voor Ronan een heel indrukwekkende periode geweest zijn. De invloed op de popcultuur en ook de wereld leek wel een revolutie. En Ronan voelde zich daar sterk bij betrokken. Het waren zijn hoogtijdagen, waarin niets te gek was en alles leek te kunnen. Maar eind 1969 kwam daar door het uit elkaar gaan van de Beatles en het eerder stoppen van Radio Caroline een vrij abrupt einde aan. De droom viel in duigen.

LAZwaar
De jaren daarna waren voor hem een diep zwart gat. Hij heeft nooit willen aanvaarden dat het allemaal tijdelijk was en dacht ook dat die tijden weer zouden kunnen terugkeren. Vervolgens werd het zijn nieuwe droom en missie om dat allemaal via een nieuw Radio Caroline in de zeventiger jaren weer te kunnen terugbrengen. Het hele Loving Awareness verhaal is eigenlijk niets anders dan Ronan's poging om de hoogtijdagen van 'Love en Peace', en zijn vriendschap met de Beatles en alles wat daarmee samenhing - zoals de rol van Radio Caroline in de swinging sixties - weer te laten herleven. Hij heeft nooit kunnen aanvaarden dat het iets tijdelijks was. Hij had deel uitgemaakt van iets wat in die tijd heel even 'bigger than life' was en wilde dat terug. De Beatles en Caroline samen in een soort 'Flower Power revolutie deel II', dat was het plan en de missie.

Magie
Buiten het immense succes van Radio Caroline in de sixties had Ronan ook 'geroken' aan de magie van The Beatles. En de kracht van popsongs en de invloed die daarvan uit kon gaan. Hij heeft geprobeerd de Beatles ervan te overtuigen dat ze weer bij elkaar moesten komen omwille van hun - bijna politieke - macht om de wereld te verbeteren door middel van het uitdragen van Love en Peace in hun songs, zoals in het nummer 'All You Need Is Love'. Tegelijkertijd zou hijzelf dan Radio Caroline weer terugbrengen. Lennon was inmiddels te ver o­nder invloed van Yoko o­no geraakt. Maar uiteindelijk wist Ronan wèl George Harrison helemaal voor zijn ideeën te winnen. Harrison zou Beatleachtige songs schrijven en opnemen voor een nieuwe groep die moest verder gaan, daar waar de Beatles waren gestopt. De belangrijkste songs van het album (uit m'n hoofd een stuk of vijf) zijn door Harrison geschreven. Over de rol van Ringo Starr kan ik mij echter niet veel herinneren. Bovendien heeft Harrison ook een aanzienlijke rol gespeeld als financier en (mede) eigenaar van het nieuwe Caroline.

Aan boord van de MV Mi Amigo
Ik kan mij ook nog goed herinneren hoe alles aan boord in die tijd klaar moest worden gemaakt voor de grote actie. Ineens was er weer even wat geld en kwamen vreemde mensen aan boord om dingen te installeren of te repareren. Ook George Harrison zelf is toen een keer met Ronan aan boord geweest, waarschijnlijk om hem -als medefinancier - te laten zien hoe alles er voor stond. Niet vergeten moet worden dat in die dagen zowel de Beatles als Caroline alleen maar enorme successen gekend hadden. Een liedje geschreven door een van de Beatles stond garant voor een wereldhit en 'eeuwige roem'. Op basis daarvan kon door Ronan een klein legertje mensen worden gerekruteerd die allen - meestal vrijwillig - hun beste krachten gaven om het project vorm te geven. De belofte was immers groot. Een mooi voorbeeld van Ronan's enorme overtuigingskracht was ook hoe hij destijds twee Nederlandse topmensen van de toen zeer succesvolle K-Tel platenmaatschappij wist over te halen om alles op te geven voor het LA project, zonder ze daar 1 cent voor te betalen.)

LANieuwsgierig
Ik heb George Harrison enkele jaren later zelf mogen interviewen en heb die gelegenheid ook gebruikt hem hier naar te vragen. Het resultaat was heel grappig. Hij wilde het niet rechtstreeks bevestigen, maar bleek zeer verrast en geïnteresseerd naar hoe ik aan die kennis kwam, wilde weten hoeveel ik ervan wist. Hij o­ntkende het ook niet en zei het een mooi initiatief te vinden waarbij hij veelbetekenend lachte. De muzikanten van 'The New Beatles' heb ik de weken na de release van hun plaat in Londen opgezocht. We hebben een lange middag gepraat en vooral gediscussieerd. Zij wilden vooral over Loving Awareness praten en ik vooral over O'Rahilly en Harrison. Het resultaat van dat gesprek stond te lezen in Muziek Expres. Ik heb daar nog foto's van en de tapes vast ook nog wel. Op de plaat zelf is de invloed van George Harrison voor kenners duidelijk hoorbaar, zowel zijn manier van componeren als zijn gitaarspel.

Blockheads
De illegaliteit van Radio Caroline en juridische problemen rond de leden van de Beatles maakten dat alles met een waas van geheimzinnigheid was omringd. Daardoor kenden slecht weinigen het echte verhaal en begonnen de wildste geruchten te o­ntstaan. Het project is uiteindelijk een groot fiasco en een kater voor alle betrokkenen geworden. Het hele plan had geen rekening gehouden met het feit dat de tijden definitief waren veranderd, dat er op zijn minst echte Beatles voor nodig waren en dat ook de rol van Radio Caroline was uitgespeeld. Na het roemloos 'floppen' van de plaat zijn de muzikanten in dezelfde bezetting nog bekend geworden als 'The Blockheads'. Dit was de groep van zanger Ian Dury en ook in die hoedanigheid heb ik ze later nog eens kort o­ntmoet bij een bezoek aan AVRO TopPop. Ze wilden er niet meer aan herinnerd worden, als betrof het een jeugdzonde.’