Bevoorradingsschip Hosanna

op . Gepost in Zeezenders Archief

Zendschip MV Mi AmigoBegin 1980 verdween het schip de "Hosanna" (Z592). Van het schip en de bemanningsleden is nooit enig spoor terug gevonden. De Hosanna, van schipper Germain Ackx, was eind jaren 70 en begin jaren 80 o.a. de bevoorradingsboot van het zendschip MV Mi Amigo. In januari 2004 werd er in het Tros programma Vermist aandacht besteed aan de verdwijning van het schip en haar bemanning, hetgeen niets opleverde. Leendert Vingerling zet deze week een aantal feiten over de Hosanna nog eens op een rij.

Leendert Vingerling over schipper Germain Ackx van de Hosanna:

"Ik heb alleen Germain Ackx gekend. De overige opvarenden dus niet. Dezelfde vraag werd me jaren geleden ook gesteld en hierbij het antwoord van 20 november 2002: "...De schipper van de Hosanna, de Belg Germain Ackx bevoorraadde geregeld de Mi Amigo. Zijn schip lag eerst in Zeebrugge en later in Scheveningen en ik kan me nog herinneren dat we aan boord van zijn boot zijn geweest om te praten over de leverantie van gasolie. De Epivan was toen al in beslag genomen en Delmare zou kunnen opstarten vanaf de Mi Amigo mits er bevoorraad zou worden.

De Hosanna was die week ervoor nogal in het nieuws geweest door een nep-stranding en werd dus stevig in de gaten gehouden. Om een lang verhaal kort te houden, Ackx durfde het niet aan. Uren hebben we zitten praten om hem zover te krijgen. Van Dam liet op een zeker moment via een kennis zelfs een dame van lichte zeden opdraven, maar ook dat hielp niet. Hij ging niet.

Zuur waren de vruchten toen een paar dagen later de Hosanna toch was vertrokken, maar dan in opdracht van Fred Bolland. Waarschijnlijk wist Ackx dus al af van het nieuwe Nederlandse Caroline projekt...""


Leendert Vingerling over de verdwijning van de Hosanna, na de uitzending in Tros Vermist in 2004:

"Ik verkeerde in de gelukkige omstandigheid om te elfder ure ook bij de uitzending van TROS Vermist aanwezig te zijn . Evenals Hendrik en Walter.Tijdens het napraten met de familie Guyt kwam naar boven dat de Hosanna was gekocht door een Scheveningse bareigenaar(O'Connor). Die heeft ook de verzekeringspremie aangepast. Het vermoeden bestaat dat het ging om een wapensmokkel (IRA ?). Dat vermoeden werd nog eens bevestigd door een paragnost die na het lezen van de foto van het schip veel water en wapens zag en zei dat men zich niet met deze zaak moest bemoeien. Dat het verkeerd afloopt met degenen die zich wel met de zaak bezighielden bleek uit de moord van twee duikers de afgelopen twee jaar.

De familie heeft een aantal theorieën over de vermissing:

1) Eind zeventiger jaren was het' in de mode 'om op scheepswrakken te duiken. Die waren er echter te weinig en om hiervoor te zorgen werden schepen gesaboteerd. Op deze manier zijn(volgens de Scheveningse vissersgemeenschap) al heel wat boten gezonken. Een gelokaliseerd scheepswark leverde geld op voor duikorganisaties nadat het eerst de professionele duikers was leeggehaald. De Hosanna zou op deze manier ook 'opgeofferd' zijn.

2) Tijdens de wapensmokkel is er iets mis gegaan. Men heeft onraad of verraad geroken en de boot laten zinken of is tot zinken gebracht (Britse marine?)

3)De Hosanna is overvaren door een megatanker die niets gevoeld of gehoord heeft of er niets van wilde weten. Opvallend is dat er geen sporen zijn gevonden. Noch de boot, noch de lichamen van de opvarenden, noch wrakstukken. Dit laatste geeft aanleiding om te denken dat de Britse marine de boot heeft getorpedeerd en vakkundig de sporen heeft uitgewist. Het ging immers om wapens voor de IRA. Het is een theorie die een grondig onderzoek waard is...

Niet veel later sprak ik een Zeeuwse visserman die ten tijde van de vermissing geregeld in het Kanaal voer. Hij vertelde me dat in die periode de Noordzee vol zat met Russische onderzeeboten en Oostblok 'vissersboten' die spioneerden. Om al die verdachte boten weer in de gaten te houden patrouilleerden Franse onderzeeërs.

Een vissersboot uit Breskens is destijds ook met man en muis vergaan. Na jaren kwam de waarheid boven water. De boot was geramd door een Russische onderzeeër. En pas vorig jaar gaven de Fransen toe ook één van hun vissersboten te hebben geraakt. Het is daarom niet uitgesloten dat de Hosanna een zelfde lot heeft ondergaan.

Conclusie:

Het is opmerkelijk dat er helemaal niets, maar dan ook helemaal niets is teruggevonden. Geen enkel spoor. Dit geeft voeding aan de theorie dat of de Russen of Fransen de boot voor een spion hebben aangezien en daarom hebben getorpedeerd, of de Britten hebben het schip dat misschien wapens voor de IRA vervoerde laten zinken."


HosannaOp Ebay staat een afbeelding van de Hosanna met de bemanningsleden Germain Ackx (Brugge, 27-10-1935), Hector Snauwaert (Knokke, 23-11-1948), Pieter Guyt (Scheveningen, 16-3-1946)), Piet Ackx (Blankenberge, 26-3-1963) en Pieter Albertus Guyt (Scheveningen, 24-5-1965).


Leendert Vingerling tot slot:

"Ik denk overigens niet dat er ooit nog iets boven water komt. Letterlijk en figuurlijk. Het is inmiddels zo lang geleden. Het blijft een merkwaardige verdwijning".


Foto: zendschip MV Mi Amigo (Copyright: Hans Joachim Backus)

Bron: Leendert Vingerling / Zeezender Nieuwsgroep