City TV

op . Gepost in Zeezenders Archief

Radio CityEnige tijd geleden schreef Hans Knot een verhaal inzake de mislukte pogingen televisieuitzendingen op te starten vanuit internationaal wateren. Eén van de reacties erop was afkomstig van Derek May, die zich afvroeg of er ook iets bekend was inzake plannen die Reg Calvert van Radio City zou hebben gehad inzake televisieuitzendingen. Hans Knot beschrijft in deze bijdrage de plannen voor City TV.

CITY TV
Tekst: Hans Knot

Enige tijd geleden schreef ik in Freewave en in de International Report een verhaal inzake de mislukte pogingen televisieuitzendingen op te starten vanuit internationaal wateren. Eén van de reacties erop was afkomstig van Derek May, die schreef te hebben genoten van die verhalen en zich afvroeg of mij ook iets bekend was inzake plannen die Reg Calvert van Radio City zou hebben gehad inzake televisieuitzendingen. Ik kan redelijk in detail gaan inzake dit onderwerp omdat ik jaren geleden, terwijl ik research deed voor het boek ‘De Historie van Radio Ciy, meer dan alleen maar romantiek’ uitgebreid heb gesproken met de weduwe van Reginald, Dorothy Calvert.

Op pagina 28 van het boek schreef ik dat in de Britse pers op 9 juni 1965 het eerste bericht was terug te vinden waarin Calvert zijn plannen aankondigde een eigen televisiestation op te zetten naast zijn Radio City. Hij had o­ngeveer 100.000 Pond Sterling nodig, in die tijd heel veel geld, om het televisie project van de grond te kunnen krijgen. Meteen werd gesteld dat het verkrijgen van dit kapitaal niet zo’n probleem zou zijn daar de Britse regering een verbod had ingevoerd op het maken van reclame voor tabaksgenotsmiddelen op de commerciële televisie. Een verbod dat op 1 augustus 1965 van kracht zou worden maar niet betrekking had op uitzendingen in internationale wateren.

Ook wist Calvert al aan de journalist te vertellen dat de televisiesignaal van City te o­ntvangen zou zijn via kanaal 3, een frequentie vlakbij die van BBC Wales. Naast films zou er ook ruimte komen voor lokaal en regionaal nieuws. Toen ik Dorothy Calvert eind jaren tachtig bezocht en interviewde was ze behoorlijk eerlijk over haar voormalig echtgenoot: “Reg had vaker meer plannen en fantasieën en weinig blik op de realiteit. Vaak lokte hij de journalisten met deze verhalen om zijn naam en die van Radio City maar weer in de publiciteit te krijgen. Natuurlijk hebben Reg en ik het ook wel over de plannen tot het starten van een televisiestation gesproken maar ik kan je garanderen dat het meer zomaar een ideetje was, een impuls en geen reële optie.

In mijn archief is ook een brief afkomstig van Radio City Sales Ltd, gedateerd 16 september 1965 en gericht aan Peter Ashcroft in Slough (graafschap Kent). In deze brief schreef Calvert over het onderwerp televisieuitzendingen: ‘Ook wil ik graag wijzen op het feit dat onze plannen tot het opstarten van een televisiestation op lange baan zijn geschoven, dit om het geplande station van Radio City voor de westkust eerder in de ether te krijgen. We geven er de voorkeur aan dat over de plannen voor een televisiestation op dit moment niets naar buiten komt en verzoeken U ook niets daarover te publiceren.’. Een dubbele dikke duim want ook dat station voor de westkust is er nooit gekomen.