Het Veronica archief 6

op .

Jaap Verwey & Arie de Ruijter29 mei 2003. Een tijdlang is het stil geweest aangaande o­ns Veronica-archief. Maar dat zegt niets over de activiteiten! We zitten niet stil. We zijn door de bemoeienissen van Ad "bevallen" van een website. O­nder leiding van webdisigner Perry Bos wordt het heel mooi, denk ik. Perry is o­nder andere verantwoordelijk voor de prachtige website van Radio 192.

Zelf heb ik al wat verhalen geschreven, geillustreerd met foto's . Het wordt steeds een soort vervolgverhaal en wordt binnenkort geplaatst. En hierbij nodigen we jullie uit  datzelfde te doen. Bijvoorbeeld: jullie herinneringen als medewerker aan Radio Veronica; dan wel andere aardige anekdotes. Kom, zet de computer aan en mail ze! Heb je er een foto bij? Goed zo!
Nog steeds krijgen we de beschikking over opnamen die zo her en der op zolders liggen.

En nog steeds komen er bij de collega's foto's dan wel dia's boven water. Vorige week ben ik gezellig bij Lex Harding op de koffie geweest en Lex heeft mij al z'n dia's gegeven. Het zijn er zo'n 500!!!!!! Ik heb er zo'n 300 uit geselecteerd die relevant zijn. Prachtig om al die vergeten momenten tijdens het laatste uur aan boord te zien. Lex heeft tijdens dat uur erg veel dia's "geschoten". En ja, we staan er allemaal op. Ook mijn moment van ultieme kwaadheid tijdens de terugreis met de Ger Anna toen ik die blauwe Blaupunkt radio overboord gooide! (zou 'ie er nog liggen?).

Het aantal gescande foto's dan wel dia's is inmiddels opgelopen tot ruim 1600!!!
De mogelijkheden van internet bewezen afgelopen week weer z'n nut, want ik vond tot m'n verbazing een heel erg leuke mail van oud-collega technicus Barend Blankenstein. We waren hem sinds een reünie in de 80-er jaren kwijtgeraakt. Hij was verhuist. Maar hij hoort er nu weer bij!

De prachtige foto bij dit artikel is gemaakt door Lex tijdens het laatste uur op 31 augustus 1974. Aan dek van Oom Jaap Verweij en kaptitein Arie de Ruijter.

© foto: Lex Harding & Stichting Norderney.

© tekst: Juul Geleick