Radio Mi Amigo's Playa studio's gered!

op .

Playa6aLegendarisch waren ze: de radiostudio’s van Radio Mi Amigo in het Spaanse Playa de Aro. Daar namen o.a. Joop Verhoof, Bert Bennett, Peter van Dam, Bart van Leeuwen, Stan Haag en Ton Schipper in de jaren '70 hun programma’s op voor de zeezender. Onder technische begeleiding van Maurice Bokkebroek. Douwe Dijkstra kwam er in 2017 achter dat de Mi Amigo studio apparatuur nog steeds bestond. In een opslag in Playa de Aro. Douwe is er 3 jaar mee bezig geweest, maar heeft de Radio Mi Amigo studio’s gered! Hier is zijn verhaal.


Nadat ik al eens eerder contact met hem had gehad werd ik in 2017 opnieuw benaderd door Joan Perich, directeur van Radio Platja d’Aro. Joan had de opdracht voor het gemeentebestuur van Playa de Aro een boek schrijven over de Mi Amigo periode in Playa de Aro gedurende de jaren 70 onder leiding van Sylvain Tack. Mijn weblog van destijds had zijn aandacht getrokken gezien de vele foto’s en downloads van Radio Mi Amigo evenals het feit dat ik in 1975, 1977 en 1982 in Playa de Aro was en daarna nog jaren lang contact had met Maurice Bokkebroek en Haike Debois die helaas in 2002 overleed.

Vele vragen werden de afgelopen jaren door mij zo goed mogelijk beantwoord en doordat Joan ook lokaal met betrokkenen waaronder Jacqueline, destijds de partner van Sylvain en de Spaanse vriendin van Joop Verhoof sprak werden steeds meer zaken duidelijk, ook voor mij. Toen Joan mij wist te melden dat de studio van destijds nog steeds in een opslag stond in de omgeving van Playa en eigendom was van een 85 jarige “oude man” werd mijn interesse echt gewekt en werd het tijd voor een bezoekje aan Playa de Aro voorjaar 2018.

playa5aOp het kantoor van Joan Perich toonde de 85- jarige José Luis een groot aantal foto’s waarop ik veel apparatuur herkende van mijn foto’s uit vervlogen jaren. Naar bleek was de studio in de jaren 80 door de Spaanse fiscus in beslag genomen en later door hem – na een tip van Maurice Bokkebroek – gekocht. Jose Luis had de studio opgebouwd in zijn appartement maar na een aantal jaren opgeslagen. Ik vroeg of ik een spotmaster als souvenir kon kopen maar dat bleek onbespreekbaar. Van Joan Perich begreep ik dat de 85-jarige – ondanks het feit dat hij juridisch eigenaar was – eerst wilde overleggen met Bokkebroek. Ik weet nog dat ik op dat kantoor tegen mijn echtgenote zei: “dit wordt een lange weg”.

playa4aBokkebroek was ik door achteraf verklaarbare redenen een tijd uit het oog verloren maar wist ik met hulp van Walter Galle toch weer op te sporen. Na overleg met Jose Luis meldde Bokkebroek mij dat het er op leek dat de studio niet te koop was maar dat hij wist “dat ik vast niet zou opgeven”. Drie bezoekjes aan Playa later met allemaal bezwaren om de opgeslagen studio te kunnen zien ging de garagebox in de omgeving van Playa in augustus 2019 open en hoorde ik een indicatie van een bedrag waarvoor ik eigenaar zou kunnen worden.

Playa1Na overleg met twee musea in Nederland zonder resultaat benaderde ik opnieuw Walter Galle om belangstelling in België te peilen. Terwijl Walter met indrukwekkende belangstellenden in België in overleg was werd ik gebeld door Ferry Eden, waarmee ik ook veel contact had in verband met zijn boek, die mij adviseerde met de VBRO in Brugge contact op te nemen. Een bezoek aan de VBRO in de kerstvakantiegaf mij gelijk een goed gevoel. Zij willen graag de studio opstellen in hun mooie pand in het centrum van Brugge.

Playa3Aanvankelijk wilde ik met een bevriende aannemer met een bus de studio eind april ophalen maar toen gooide covid roet in het eten. Vorige week donderdag kwam het er dan toch van om samen met Bokkebroek de studio aan de Costa Brava in te laden en maandagmiddag hebben we de studio in Brugge afgeleverd.

Playa7Het zal even tijd kosten voor Frederik en zijn team om van alle onderdelen weer een toonbare studio te maken maar ik heb er alle vertrouwen in dat in het Brugse iets moois zal verrijzen.

Een hobby mag wat kosten. Of zoals mijn echtgenote placht te zeggen: “hij had ook sigarenbandjes kunnen sparen”.Foto 1: Douwe Dijkstra, José Louis en Joan Perich in Playa de Aro
Foto 2: Mi Amigo spotmasters
Foto 3: Maurice Bokkebroek met Mi Amigo bandrecorder
Foto 4: Mi Amigo mengpaneel
Foto 5: Radio VBRO in Brugge
Foto 6: Mi Amigo studio apparatuur in busje aangekomen in Brugge

Copyright tekst en foto's: Douwe Dijkstra / MediaPages

Tags: Nieuws Actueel