Radio Veronica & Zeezender Museum

op .

musEr wordt sinds januari overleg gevoerd om te komen tot een "Radio Veronica & Zeezender Museum". Dat meldt Hans Knot. Ondermeer vertegenwoordigers van 192 TV (Bert van Breda), de Stichting Norderney (Juul Geleick en Ad Bouman) en Museum Rock Art (Jaap Schut) zijn hierbij betrokken. Het museum moet komen in het gebouw van 192TV in Nijkerk. Lex Harding is één van de ‘drijvende’ krachten achter het project. Samen met Bert van Breda, Museum RockArt en de Stichting Norderney is hij verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie.


In juni is het liefst 22 jaar geleden dat er een thematentoonstelling was in het voormalige Omroepmuseum aan de Amersfoortseweg in Hilversum. Het thema was: ‘de Nederlandstalige zeezenders’. De loop op het museum was in de periode dat de tentoonstelling was gepland zo groot dat de tentoonstelling nog met een aantal maanden werd verlengd. Veel van de toenmalige luisteraars van de zeezenders, zoals Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Mi Amigo, wisten goed de weg naar het museum te vinden om herinneringen op te halen en soortgenoten te ontmoeten.

In de jaren daarna kwamen veel van deze personen met regelmaat bijeen tijdens de Radio Days en de verschillende reünies die op een aantal plaatsen in den lande werden georganiseerd. Liefst 42 jaar na de invoering van de zogenaamde anti-zeezenderwet zijn de herinneringen aan de tijd van de zeezenders zo sterk dat een groep personen op het idee is gekomen tot het inrichten en openen van een zeezendermuseum.

Het blijkt dat sinds januari er een samenwerking tot stand is gekomen, waarbij ondermeer vertegenwoordigers van 192 TV (Bert van Breda), de Stichting Norderney (Juul Geleick en Ad Bouman) en Museum Rock Art (Jaap Schut) zijn betrokken. Men is druk in de weer te komen tot de opening van een ‘Veronica en zeezendermuseum’ in het gebouw van 192TV in Nijkerk. Lex Harding is één van de ‘drijvende’ krachten achter het project. Samen met de eigenaar van 192TV, Bert van Breda, is hij verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie, dit samen met de mensen van museum RockArt in Hoek van Holland. De laatsten hebben immers veel kennis over het inrichten van een dergelijk museum en over deze materie in huis.

De Stichting Norderney zal medeverantwoordelijk zijn voor het aanleveren van veel informatie uit hun omvangrijke archief betrekking hebbende op Radio Veronica en andere zaken. Daarnaast zullen voormalige medewerkers van andere zeezenders hun medewerking gaan verlenen. Men is van mening – en terecht – dat de periode van de zeezenders niet is afgelopen bij de indiensttreding van de wet in september 1974 en er dus ook aandacht in het toekomstige museum dient te komen voor de radiostations die daarna vanuit internationale wateren actief zijn geweest.

Ook heeft men al een flink aan artiesten benaderd die bereid zijn om een steentje bij te dragen. Immers hebben velen hun populariteit te danken aan de stations uit die tijd. De samenwerking dient uit te monden in een permanente tentoonstelling in het museum. Uiteraard, gelet op de betrokken personen, zal er veel over de geschiedenis van Radio Veronica als zeezender te zien en te horen zijn. Ook werd er gedacht in de toekomst vanuit het gebouw van 192TV in Nijkerk radio-uitzendingen te gaan verzorgen op speciale dagen.

Het ligt in de bedoeling ook een aantal thema zaaltjes in te richten, zoals over de geschiedenis van de Nederlandse Top 40, over 1967: ‘the summer of love’, over de grote actie ‘Veronica blijft als U dat wilt’ en een over de Nederpop. Uiteraard zal er ook een filmzaaltje worden gepland, waar diverse films van en over bijvoorbeeld de zeezenders te zien zullen zijn.

Het streven is om het geheel in Nijkerk in première te laten gaan op 31 augustus aanstaande. Een groot voordeel van de keuze voor Nijkerk is dat het centraal is gelegen in Nederland. Het lijkt mij nostalgie van de bovenste plank.


Foto: Niels Zack en Juul Geleick in de historische Lapershoek studio van Radio Veronica (Copyright: MediaPages)

Tekst: Hans Knot

Tags: Nieuws Archief