Nieuwe foto's zendschip Jenni Baynton

op .

Jenni BayntonPaul de Haan stuurde ons vandaag enkele foto's die hij deze maand maakte van de werkzaamheden aan boord van s'werelds laatste operationele radio zendschip de Jenni Baynton in Harlingen. Paul heeft alle foto's voorzien van een bijbehorende tekst. Het zendschip Jenni Baynton in Harlingen wordt gebruikt voor de uitzendingen van Radio Waddenzee en Radio Seagull op de middengolf 1602 kHz en voor uitzendingen op de middengolf 1395 kHz en binnenkort 1485 kHz..


jb
Foto A: de Jenni Baynton gezien richting stuurboord in de haven van Harlingen, de T antenne hangt nu op de goede hoogte tussen de originele scheepsmast en de bijgeplaatste mast van circa 20 meter hoogte. In de ideale situatie had men deze mast liever verder naar achteren geplaatst maar dat lukt niet i.v.m. de aanwezigheid van de hoofzendmast aan boord.

 

jb 
Foto K: Een close up van de T antenne die in eerste instantie gebruikt gaat worden voor de 1485 AM. Zo genomen lijkt het een wirwar van draden, het valt echter mee, beide antennes hebben voldoende speling t.o.v elkaar.
jb

 Foto E: Het aanpassen van de zender op de  T  antenne vraagt aanpassingen en veel rekenwerk. Walter Galle (rechts) en Kees Nijdam (links) zijn hiermee bezig in de antenne aanpassingsunit op het dek van de Jenni Baynton. Kees Nijdam is de technicus die eindverantwoordelijk is voor de 1602 AM landzender in Pietersbierum.
jb

 Foto F: Het is me uitgelegd wat hier wordt gedaan, helaas ik ben en blijf op dit gebied een leek.
jb

 Foto H: De RF Bridge, OHM en weerstand zijn hier de sleutelwoorden. Wat men hier meet en afleest geeft aan of er sprake is van een "stralende antenne".
jb

 Foto I: Een kijkje in de "keuken", beter gezegd de kast. We zien hier waar de aanpassingspunten zitten voor zowel de 1485 alsmede de 1602 en 1395 KHZ AM.
jb

 Foto B: Ziehier een spoel die gebruikt kan worden om de antenne passend bij de golflengte te maken. Stel je antenne is te kort en door onvoldoende beschikbare ruimte is kun je niet de juiste lengte krijgen dan is deze spoel de compensatie. Feitelijk wordt de zender gefopt en denkt dat de antenne de juiste lengte heeft. (Ik ben me ervan bewust dat dit Jip en Janneke uitleg is).
jb

 Foto C: Onder het mom "je kunt nooit voldoende studio's aan boord van een zendschip hebben", ziehier studio 3 aanboord van die 'Mooie Rooie".
jb

 Foto D: Studio 3 ligt aan stuurboord, tussen de "achterdeur" en de kombuis en is opgedeeld in een techniek en spreekgedeelte en voorzien van de gewenste dubbele ruit.
jb

 Foto J: Nadat Walter en Kees uitgerekend waren werd de 1395 opnieuw ingeschakeld, het gloeit prachtig!
jb

 Foto G: Een terechte waarschuwing in Vlaams en Frans! Nu nog in het Fries en Gronings.


WEBLINKS
> De Jenni Baynton vanaf het prille begin in Harlingen in woord en beeld
> Meer over de WestEuropese Zeezenders van 1958 tot 1990
> Radio Waddenzee
> Radio Seagull
> Radio Marina
> Radio Monique

> Foto's van Paul de Haan gemaakt in juni 2012 van de werkzaamheden op de Jenni Baynton op MediaPages

Bron & copyright tekst & foto's: Paul de Haan