Einde WereldOmroep Nederlands

op .

Radio Nederland WereldOmroepNa ruim 65 jaar stoppen de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep dit jaar. In een speciale uitzending op 10 mei vanaf 22.00 uur tot 11 mei 22.00 uur wordt stil gestaan bij de geschiedenis van Radio Nederland Wereldomroep. De uitzending is te horen via korte golf in Europa (met samenvattingen op korte golf in de rest van de wereld), middengolf (ook in Nederland), satelliet en internet. Hans Knot schreef een verhaal over deze speciale uitzending en Pieter Damave stuurde enkele foto's.


RADIO NEDERLAND, NET ALS ZEEZENDERS, GEDWONGEN TE STOPPEN
Tekst: Hans Knot

Zoals bekend komt er, mede door drastische bezuinigingen, dit voorjaar een einde aan de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep. Daarmee komt een einde aan een rijke historie als het gaat om de Nederlandstalige Internationale Radio, verzorgd vanuit Hilversum voor alle Nederlanders overzee, als wel de vele duizenden vakantiegangers, die men telkens weer bereikte.

De programmamakers van Radio Nederland zullen een lang en waardig tijdperk gaan afsluiten met een 24 uur durende uitzending, die zal gaan plaatsvinden vanaf 22.00 uur op 10 mei tot 22.00 uur op 11 mei aanstaande. Tal van historische momenten zullen naar voren worden gehaald in deze marathonuitzending. Uit een uitgelekt intern rondschrijven valt op te maken dat in het eerste uur de sinds 2008 als hoofdredacteur in dienst zijnde Rik Rensen, aan zal schuiven en de luisteraar meer duidelijkheid zal brengen over het thema:  'het hoe en waarom hiervan, want waarom houden we er eigenlijk mee op?' Ook zal hij dan vertellen hoe het in de toekomst verder zal gaan met het bedrijf.

Daarna blikt men ondermeer terug op de start van RNW met veel historisch materiaal. In vier of vijf blokken met historisch materiaal wordt duidelijk gemaakt hoe RNW zich ontwikkeld heeft tot het bedrijf wat het nu is.  In het tweede uur wil men een beeld geven van de band van RNW met het koningshuis en ook de stap maken naar het zakelijk belang van RNW voor Nederland. In een daarop volgend uur ondermeer aandacht aan de Indonesische afdeling, die ook van groot belang is geweest in de historie van RNW. Ook de servicefunctie, denk aan kerkuitzendingen, ontwikkelings samenwerking en meer, komen in de nacht aan bod, evenals de ontwikkeling van korte golf tot satelliet.

Het beroemdste programma van de Wereldomroep is ongetwijfeld 'Happy Station' dat in 1927 van start ging, waarbij men probeert nog een keer een van de legendarische presentatoren, Tom Meijers, achter de microfoon te krijgen. Ook zal er in de nacht aandacht zijn voor de typische groeten programma's die er vroeger werden uitgezonden. De vroege ochtend van 11 mei is er om 6 uur een programma rond de belangrijkheid van de tv voor de Wereldomroep, terwijl ook een uur lang op het brengen van 'Nieuws' centraal zal staan.

Gedurende de marathon zal ook worden stil gestaan bij het enorme audio archief, met veel cabaret dat bewaard is gebleven. Speciale taak voorde muziekafdeling is de parels van 65 jaar RNW uit het archief te halen voor hergebruik in dit programma. Natuurlijk zal gedurende de marathon uitzendingen ook ruimte worden gemaakt voor de diverse correspondenten, verspreid over de aardbol. Ook zullen de vele Nederlanders, woonachtig over de gehele wereld, vertegenwoordigd zijn, met als thema 'En hoe nu verder?

De laatste twee uren zijn voorlopig geprogrammeerd voor nog eenmaal een stevig debat, waarbij ondermeer Minster Bijsterveld en VVD Kamerlid Van Miltenburg zullen worden genodigd voor discussie. Het laatste uur, zo leerde het uitgelekte document ons, is voorbestemd voor het nemen van afscheid waarbij tal van bekende Nederlanders, die hun loopbaan bij de Wereldomroep begonnen, anekdotes zullen ophalen. Dus je agenda pakken en alvast noteren. Andermaal een belangrijk radiostation dat door de regering wordt genoodzaakt een deel van haar taken stop te zetten. Wanneer gebeurde dit nog meer?

Lees ook "Radiomarathon WereldOmroep" op de website van de WereldOmroep.

FOTO'S WERELDOMROEP
Copyright: Pieter Damave

Foto 1: verbindingen
Foto 2: gebouw
Foto 3: redaktie
Foto 4: studio 1
Foto 5: studio 3
Foto 6: uitzencentrum

wereldomroep
wereldomroep
wereldomroep
wereldomroep
wereldomroep
wereldomroep