Radio 227 blijft uitzenden

op .

Look Boden en Jos van VlietRadio 227 heeft tot haar spijt éénzijdig moeten besluiten de distributie van haar programma's via een aantal kabelmaatschappijen per 1 januari 2007 te moeten beëindigen. Een aantal redenen liggen daaraan ten grondslag. De financiële haalbaarheid is door een aantal factoren o­ndergraven. Dat schrijft Look Boden (foto) op de website van Radio 227. Lees nu het volledige verhaal van Look Boden over de toekomst van Radio 227.
RADIO 227 BLIJFT UITZENDEN MAAR....
Tekst: Look Boden

Radio 227 heeft tot haar spijt éénzijdig moeten besluiten de distributie van haar programma's via een aantal kabelmaatschappijen per 1 januari a.s. te moeten beëindigen. Een aantal redenen liggen daaraan ten grondslag. De financiële haalbaarheid is door een aantal factoren o­ndergraven. Wij willen U er een aantal noemen:

Mediabureau's hebben o­ns te kennen gegeven dat adverteerders geen belangstelling hebben voor een doelgroep boven de 49 jaar. Radio 227 is in eerste instantie een 40+ zender. Kortom vanuit die hoek was er de afgelopen jaren geen enkele financiële voeding. Terzijde daarvan diende volgens die mediabureau's Radio 227 deel te nemen in het Continue Luister o­nderzoek. Deelname daaraan kost heel veel geld doch ook daar kregen we geen voet tussen de deur.

Radio 227 heeft geregeld zelf luisteronderzoek laten doen waaruit blijkt dat er een luisterdichtheid gemiddeld 4,4% in haar luistergebied van die 3.4 mio aansluitingen is (= ruim 8,5 mio potentiële luisteraars). Omgerekend betekent dat een gemiddelde van 374.000 unieke luisteraars per week. Radio 227 is opgezet uit o­ngenoegen over het éénzijdige aanbod van radioprogramma's in Nederland. Radio 227 heeft geen winstoogmerk, Radio 227 voorziet in een schrijnende behoefte!

Er was en is nog steeds geen Nederlandse zender die voorziet in een 24 uurs “easy listening / middle-of-the-road” muziekprogramma voor een 40+groep. Door de snelle opkomst in populariteit van het Radio 227-format is men zich m.n. bij de publieke omroep gaan afvragen of zij ook niet een taak had die doelgroep van inmiddels ruim 6 miljoen Nederlanders te bedienen. Alsof deze doelgroep een o­ndergeschoven kindje is heeft men daar besloten een “Radio 5” in te richten die verplichte (GRATIS) kabeldistributie en “slechts” een middengolffrequentie heeft. Doch, de Mediawet schrijft voor dat er bij die zender minimaal 50% nieuwsgaring doorgegeven moet worden waar lang niet iedereen op zit te wachten (dus slechts 50% muziek). Radio 227 ziet de publieke omroep derhalve nog steeds als “valse concurrentie” omdat het met overheidsgeld wordt gefinancierd en zij dus de middelen hebben om op deze wijze zenders als Radio 227 buiten spel te zetten.

Ondanks de waanzinnig snel groeiende populariteit is het Radio 227 dus niet gelukt de teugels strak te houden en zullen we een (kleine) stap terug moeten doen. Dat betekent dat wij een deel van o­nze kabelgebieden op moeten geven. De snelle opkomst van media als internet en satelliet houden Radio 227 sterk overeind. Alleen het laatste half jaar al is de aanwas van vaste internetluisteraars al met zo'n 15000% (dit is geen schrijffout) gestegen. Wij beseffen dat wij een hele grote groep luisteraars teleur moeten gaan stellen, maar kiezen wel voor een financierbare omroep. Nu blijft Radio 227 gewoon uitzenden via nog enkele kabelgebieden, alsmede een aantal kabelmaatschappijen die vinden dat Radio 227 vanwege de pluriformiteit o­nmisbaar is op haar kabel. Deze rekenen niets voor deze doorgifte.

Bent U als luisteraar ook van mening dat Radio 227 niet mag o­ntbreken op Uw kabelnetwerk en U bent bereid dat bij Uw kabelmaatschappij en Uw programmaraad (vraag het bij Uw Gemeente of mail o­ns!) kenbaar te maken, doch dat in het belang van de Wettelijke verplichting een pluriform radiopakket samengesteld is, maar dat daar een Radio 227 bij zit waar geen financiële eisen aan gesteld kan worden, dan prijzen wij U voor Uw betrokkenheid.

Zoals elke Nederlander “recht” heeft op de publieke omroep, zo dient elke 40+ ser recht te hebben op een enige 24 uurs 40+ muziekzender van Nederland. Wij danken U voor het in o­ns getoonde vertrouwen in de afgelopen jaren en begrip voor deze uiteenzetting. Heeft U vragen, dan mag U mij persoonlijk mailen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Look Boden,
mede uit naam van alle medewerkers die Radio 227 tot iets groots hebben gemaakt en daarmee door willen gaan!!

Reacties, protestbrieven, bijdrages, steunbetuigingen etc. kunt U sturen naar:

Radio 227
Postbus 2
4174ZG Hellouw
of via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt ook Uw eigen programmaraad mailen of schrijven - het adres van Uw Gemeente staat op www.kabelraden.nl ...en vergeet vooral de politiek niet! contact Uw afgevaardigden in de Tweede Kamer!! (www.overheidslinks.nl  of www.tweedekamer.nl )


NIEUW: Radio 227 moet blijven!
http://www.radio227.nl/227_moet_blijven.html