Verkoop en beslaglegging Radio 192 van de baan

op .

Radio 192De direktie van Radio 192 maakt op 16 juni 2004 bekend dat de openbare verkoop, die gepland stond op 24 juni aanstaande, niet doorgaat. Ook de beslaglegging door deurwaarderskantoor "Van de Werf en parnters" is opgeheven. Er is door Radio 192 een betalingsvoorstel gedaan, dat door de deurwaarder is geaccepteerd.

Dit betekent dat de uitzendingen van Radio 192 gewoon doorgaan en dat wij er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat uw radiostation te beluisteren blijft, aldus de direktie van Radio 192.

De direktie van Radio 192 dankt verder de trouwe luisteraarrs en medewerkers voor hun steun aan het station.

De Radio 192 direktie maakt in een persbericht verder het volgende bekend:

"Al geruime tijd circuleren er verhalen over het voortbestaan van Radio 192. Dat deze zender "in zwaar weer" verkeert kan niet worden o­ntkend, echter de achtergrond van deze verhalen berust op een aantal fronten niet op waarheid. Als aandeelhouders van Radio 192 hechten wij er grote waarde aan nu enige uitleg te geven.

Ongeveer een jaar geleden hebben wij op verzoek van een aantal medewerkers van Radio 192 een belang van 75% in het station genomen, zodat voortgang van het station gewaarborgd was. Op dat moment was er om diverse redenen o­nvoldoende tijd om lopende zaken op hun merites te schatten, enkel en alleen om een spoedige voortgang van de uitzendingen te garanderen. Wij moesten uitgaan van de informatie die o­ns op dat moment ter beschikking stond.

In de loop der tijd is gebleken dat die informatie niet altijd even volledig was en daardoor is er een aantal zaken naar boven gekomen, waarmee op voorhand geen rekening is gehouden. Het station is daardoor in niet geringe problemen gekomen, waardoor nogal wilde verhalen naar buiten zijn gekomen.

Feit is dat - om diverse redenen - enkele kabelmaatschappijen doorgave van de uitzendingen van Radio 192 hebben gestaakt. Daardoor is het station niet meer landelijk op de kabel te o­ntvangen. Ook andere - niet nader te noemen oorzaken - hebben de kop opgestoken, waardoor het station nu in zwaar weer
verkeert.

Doch wij, de aandeelhouders, zijn overtuigd van het bestaansrecht van Radio 192, daarin gesteund door een aantal enthousiaste medewerkers, het grote aantal trouwe luisteraars, maar vooral ook door diverse commerciële partijen die nog steeds geïnteresseerd zijn in de formule van het station, "gouwe ouwe" - muziek uit de jaren 50, 60 en 70 - maar ook nieuw Nederlandstalig repertoire; de laatste tijd is gebleken dat ook die muziek weer enorm leeft bij vele landgenoten; wij zijn daarom overtuigd van de grote marktwaarde daarvan.

Op dit moment is een groot aantal plannen o­ntwikkeld voor de nabije toekomst. Of die plannen werkelijkheid kunnen worden is vanzelfsprekend een slag in de ruimte, maar gezien het enthousiasme dat in het verleden voor Radio 192 is gebleken, zijn wij overtuigd van het welslagen ervan.

Om nu, na alle reuring, orde op zaken te stellen is een nieuwe algemeen directeur aangesteld, die in samenwerking met diverse partijen, zal gaan werken aan de oplossing van de gerezen problemen. Het betreft de heer Marc van den Berg, die ruime ervaring heeft in het management van mediazaken.

Wij hechten er waarde aan te melden dat de heer van den Berg zich niet met de programmering van het station zal bezighouden, maar uitsluitend zal optreden als algemeen manager.

Wij hopen dat met zijn aanstelling en de medewerking van diverse partijen, het station zal kunnen voortbestaan en de problemen van de laatste tijd spoedig zullen zijn opgelost. Zeker in de wetenschap dat er o­ntelbare luisteraars zijn, die hebben laten weten o­ns station zeer te waarderen en wier steun wij ook nodig zullen hebben", aldus de Radio 192 direktie.

De direktie van Radio 192 bestaat uit: Henk van Ommen, Paul Montfroy en Marc van den Berg.

Bron: Radio 192