Foto's Radiodag 2005

op .

05radiodag24De jaarlijkse Radiodag, die zaterdag 22 oktober 2005 werd gehouden in Hotel Casa in Amsterdam, heeft wederom een bezoekersrecord gebroken. Ruim 300 mensen kwamen naar de jaarlijkse Radiodag, die door vrijwel alle bezoekers als zeer geslaagd werd ervaren. Vanaf 11 uur werd een vol, maar zeer interessant programma afgewerkt met veel voormalig zeezender medewerkers als gasten. Een uitgebreid verslag en een fotoreportage van deze succesvolle RadioDag 2005 staan nu o­nline op MediaPages.RADIODAG 2005
De Radiodag startte, na een unieke film over Radio Caroline in de jaren 60, met een interview met David Williams. Martin vroeg David naar zijn herinneringen aan zijn periode bij Radio Caroline in de jaren 60. David vertelde o­nder andere dat het werken op het "North" schip veel vrijer was dan op het "South" schip. De Mi Amigo werd strak geleid van uit het Caroline hoofdkantoor en daar was op de Fredericia, het zendschip van Caroline North, niet veel van te merken. De informatie voor in de nieuwsbulletins van Radio Caroline werd volgens David overal vandaan gehaald: "zelfs van Radio Moskou". De verstandhouding tussen Manx Radio en Radio Caroline was volgens David uitstekend. David vertelde nog hoe de verslagen van de races op het eiland Mann werden gemaakt: "We namen motor geluiden op en de verslagen werden daarna live aan boord, met Manx Radio op de koptelefoon voor de informatie, gemaakt".

MI AMIGO WEBRADIO
Michael Bakker en Martien Engel vertelden daarna over de stand van zaken bij het webradiostation Radio Mi Amigo. Als nieuwtje kon gemeld worden dat diverse programma's van Radio Mi Amigo beschikbaar komen voor iPod. In de toekomst zullen ook historische programma's van de zeezender Mi Amigo op deze manier worden aangeboden. Radio Mi Amigo 192 heeft nog wel de historische programma's van de zeezender Mi Amigo in de programmering, maar niet meer op zondagochtend. De historische Mi Amigo programma's zijn verhuisd naar de zaterdag- en zondagavond. Deze beslissing is genomen in verband met de adverteerders. Ook konden Michael en Martien melden dat Peter de Vries (Wout van der Meer op Radio Caroline in 1979/1980) waarschijnlijk binnenkort ook programma's voor Radio Mi Amigo gaat maken. Michael vertelde verder dat de toekomst voor Radio Mi Amigo "het uitbouwen van het internet radiostation is". Een middengolf frequentie is geen reeele optie, aldus Michael. "Dat kost 20.000 euro per maand en dat is niet op te brengen". De rechten van de naam "Radio Mi Amigo" zijn overigens nergens gedeponeerd, aldus Michael. Wel heeft men er met opzet voor gekozen om "192" aan de naam toe te voegen.

Radio Mi Amigo nam tijdens de Radiodag tussen 12 en 16 uur "semi-live" programma's op die de volgende dag werden uitgezonden.

RADIO WADDENZEE
Sietze Brouwers vertelde over de stand van zaken bij Radio Waddenzee. De o­ntvangst van Radio Waddenzee is met de ingebruikname van de 1 kilowatt zender enorm verbeterd. Op korte termijn wil men nu het aangekochte lichtschip opknappen en inrichten. Het is de bedoeling dat het schip, naast radiostudio's, gebruikt gaat worden voor vergaderingen en andere evenementen. Men wil de organisatie van het schip en het radiostation zo veel mogelijk gescheiden laten draaien. Dit heeft als doel dat wanneer één van beide o­nverhoopt toch in problemen zou komen de andere "tak" financieel toch door kan draaien. Het is overigens niet de bedoeling om met Radio Waddenzee winst te draaien. "Als we maar in de zwarte cijfers blijven", aldus Sietze. Sietze vertelde ook nog dat het voormalige Laser zendschip de Communicator hem tot drie keer toe te koop is aangeboden. Sietze is nog steeds blij dat hij de drang om de Communicator te kopen heeft kunnen weerstaan.

PROJECT RED SANDS
Trevor Adams vertelde hierna uitgebreid over het Project Red Sands. Red Sands is één van de laatst overgebleven legerforten voor de Engelse kust. In de jaren 60 werdt het fort gebruikt voor de uitzendingen van Radio Invicta, King Radio en later Radio 390. De bedoeling is, aldus Trevor, om Red Sands weer zoveel mogelijk te herstellen. Trevor had ook een serie dia's meegebracht waar op de huidige stand van zaken van Red Sands goed te zien was. In Engeland hebben de pogingen van Trevor om Red Sands op te knappen al diverse malen de pers gehaald. o­nder andere het BBC News besteedde er aandacht aan.

MISLUKT PROJECT
Ian Biggar en Ken Baird werkten aan de verbouwing van het schip Manor Park tot zendschip. Nadat Radio Delmare voorgoed verdween werd dit schip ingericht en had uiteindelijk als zendschip moeten gaan fungeren. Ian en Ken vertelden dat ze zich er over hebben verbaasd dat er in het begin van het project genoeg geld voor handen was. Maar zoals zoveel andere projecten mocht ook dit zeezender project geen doorgang vinden. Uiteindelijk strandde het project omdat het geld toch op was.

THE RNI CLASS OF 1970
Na een unieke film over Radio Northsea namen Andy Archer, Michael Lindsay, Robb Eden, Spangles Muldoon en Duncan Johnson op het podium plaats. Zij haalden een half uur herinneringen op aan Radio Northsea in 1970. Uiteraard kwam de luxe aan boord van de Mebo II ter sprake met de mooie studio's, hutten en volop eten. Maar ook Meister en Bollier kwamen ter sprake die destijds in een hotel in Scheveningen verbleven. Maar ook voor de DJ's werd destijds verblijf in het hotel geregeld. Ook de vele frequentie wisselingen kwamen ter sprake. Die werden veroorzaakt omdat de Mebo, na het vertrek naar de Engelse kist, last had van door de regering ingezette stoorzenders. Andy vertelde dat Duncan Johnson, als profesionele voice over, zo'n beetje alle mogelijke frequentie aanduidingen als jingle had ingesproken. Ook moest het DJ team op een gegeven moment helpen uitrekenen, als er weer van frequentie gewisseld moest worden, wat een nieuwe mogelijke frequentie moest worden. Het was ook lastig, vertelden de DJ's, want we konden aan boord door de sterke AM zender niet merken of we gestoord werden. Hier voor was men afhankelijk van berichten vanaf land.

AMERIKAANSE PROGRAMMA DIRECTEUR
Ook de komst van Larry Tremaine werd uitgebreid besproken. Larry wilde RNI met strakke hand leiden naar Amerikaans voorbeeld. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Andy vertelde dat als hij Larry moest wekken als hij om 12:00 uur programma moest doen hij Larry dan precies om 12:00 wekte. Larry rolde dan zijn bed uit de studio in en had 30 minuten nodig om, tijdens zijn programma, wakker te worden. Dat klonk min of meer als een startende machine die langzaam op gang komt, aldus Andy.

Robb Eden vertelde dat hij zich in 1970 niet bezig hield met het samenstellen van de RNI hitlijst. Later ging hij dit wel doen. De DJ Hitpicks werden door de DJ's zelf gekozen. Duncan Johnson vertelde dat de DJ's een bijnaam hadden voor de RNI hitlijst: "The Nifty Fifty". Diegenen die Engels "slang" meester zijn weten vast wat dit woord betekend. Toen Larry Tremaine bij RNI kwam verbood hij direct deze bijnaam. Robb Eden vertelde dat hij destijds altijd op zoek was naar nieuwe (Nederlandse) muziek. Zonder de Nederlandse taal goed machtig te zijn had hij een Nederlandstalig nummer al bijzonder veel gedraaid in zijn programma. Tot een Nederlands bemanningslid Robb er op wees dat de tekst van de plaat niet echt netjes was en veelvuldig "een drie letter woord dat begint en eindigt met een L bevatte".

AUGUSTUS 1970
Naar aanleiding van de poging tot kaping door Kees Manders vertelde Andy nog dat de DJ's zich wel een beetje als "drama queens" hadden gedragen door van minuut tot minuut via de radio verslag van de gebeurtenissen te doen. De verstandhouding met Radio Veronica is altijd uitstekend geweest vertelde Andy. Andy wist, in perfect Nederlands, de namen van Veronica nieuwslezers Dick Klees, Freek Simons en Cees Man In't Veld zo op te noemen. "We gingen over en weer bij elkaar op bezoek om biertjes te drinken", aldus Andy. Andy vertelde ook nog over de enorme overtuiginingskracht van Ronan O'Rahilly. Ronan had deze overtuigingskracht ook zeker ingezet om Meister en Bollier over te halen de Mebo naar de Engelse kust te verplaatsen, aldus Andy.

NEDERLANDSE BEMANNING
Rob Olthof interviewde hierna Jan Harteveld en Joop du Pau. Jan Harteveld was destijds één van de twee kapiteins op de Mebo II en Joop du Pau was hoofdmachinist. Jan Harteveld verteld o­nder andere dat de Mebo II na de eerste close down niet, zoals aangekondigd, de haven binnenvoer maar, in verband met de problemen met Kees Manders, op zee bleef liggen. Kees Manders wilde met de Mebo een eigen radiostation opzetten, aldus Jan Harteveld.
De bomaanslag op de Mebo was voor iedereen een heel indrukwekkende ervaring, aldus Jan Harteveld. De herstelkosten zijn destijds volledig betaald door de verzekering van Radio Veronica. Alleen een excuus van Veronica is niet o­ntvangen, aldus Jan Harteveld. Wel heeft Jan nog contact gehad met Bull Verwey over de aanslag en de schade: "of er door Noordzee niet teveel schade was opgegeven", aldus Jan Harteveld.

ZEEZENDER MI AMIGO
Als afsluiting van de Radiodag interviewde voormalig Radio Monique DJ Herbert Visser de voormalig Radio Mi Amigo DJ en nieuwslezer Jan van der Meer. Beiden werken tegenwoordig bij het ANP en Jan van der Meer heet in het dagelijks leven Rob Hessing. Ook voormalig Radio Mi Amigo technicus Maurice Bokkebroek werd door Herbert geinterviewd.
Maurice vertelde o­nder andere dat de apparatuur van Radio Mi Amigo uit Playa de Aro nog steeds bestaat en is opgeslagen bij een goede vriend van hem in Spanje. Maurice vertelde ook dat er in het kader van het programma Mi Amigo Cash Casino wel degelijk geld is overgemaakt naar de beloofde goede doelen.
Sylvain Tack werd door Maurice omschreven als  "vriendelijk en naief". Sylvain Tack was trouwens de stem in de bekende Suzy Wafel commercials ("steeds de beste") vertelde Maurice. Toen Sylvain eens een toespraak voor uitzending op het station ging opnemen duurde dit uren en moest iedereen de studio verlaten.
De bevoorrading van de Mi Amigo is volgens Maurice fout gaan lopen toen Patrick Valain de organisatie er van overnam. "Patrick beloofde kosten besparingen, maar de kosten besparingen verdwenen in de zakken van Patrick", aldus Maurice. "Aan het einde van Radio Mi Amigo was het "Playa Team" uitgedund tot Haike DuBois, Ton Schipper en mijzelf", aldus Maurice.

WEL OF NIET BETROKKEN
Maurice vertelde tevens dat Sylvain Tack, tezamen met Adriaan van Landschoot betrokken waren bij Radio Mi Amigo 272. Sylavin heeft zich er echter al in een vroeg stadium uit terug getrokken, aldus Maurice. Adriaan van Landschoot zou volgens Maurice tot het laatste moment betrokken zijn geweest bij Mi Amigo 272. Maar toen de Magdalena gestrand was had ook van Landschoot geen zin meer om er nog meer geld in te steken, aldus Maurice. Met Sylvain Tack is het fout gelopen toen hij, later, vertrok uit Spanje vertelde Maurice nog.

DE EERSTE LIVE DJ'S
Jan van der Meer vertelde dat hij, samen met Bart van Leeuwen, de eerste live DJ en nieuwslezer voor Radio Mi Amigo was. Er zouden later steeds meer live programma's komen omdat deze zeer populair bleken te zijn. De verschillen tussen de live programma's en de in de studio's in Playa de Aro opgenomen programma's waren niet echt heel groot, aldus Maurice en Jan. Wel was het zo dat men in Playa meer nieuwe platen had dan aan boord van het zendschip. Toen een aantal malen programmabanden tijdens de bevoorrading, soms ook met kleine vliegtuigjes, waren zoekgeraakt is men in Playa alle programma's dubbel gaan opnemen.
Jan vertelde dat er in zijn tijd (1976) goed betaald werd. Later werd dat helaas minder en ging ook de bevoorrading problemem opleveren, aldus Jan. Herbert vertelde dat hij eens van Marc Jacobs had gehoord dat de bemanning aan boord water moest drinken uit de radiotoren omdat er geen vers drinkwater was.
Maurice en Jan stelden nog dat Radio Mi Amigo in Nederland populair was, maar dat in Belgie bijna iedereen naar het station luisterde.

Herbert vertelde nog dat Radio Hollandia uiteindelijk de uitzendingen van Radio Mi Amigo had moeten overnemen maar dat de generator problemen roet in het eten strooide. Hollandia is er uiteindelijk toch gekomen, alleen heette het station toen Radio Monique, aldus Herbert.
Tot slot vertelde Herbert nog een prachtige anekdote over Ronan O'Rahilly toen hij het met Ronan had over de mogelijke toekomst van Radio Caroline als sateliet radiostation. Herbert ging hierna de geschiedenis in als de perfecte Ronan O'Rahilly imitator: "I will broadcast with Caroline to the world".


De MediaPages fotoserie van de RadioDag 2005


Copyright tekst en foto's: MediaPages