Graham Gill archief (6)

op .

Graham Gill Graham Gill, geboren in 1936 in Melbourne in Australie, werkte in de jaren 60 onder andere voor de zeezenders Britain Radio en Radio England vanaf de Laissez Faire. In de jaren 70 werkte Graham voor Radio Northsea en Radio Caroline. Na 1974 ging Graham Gill naar Radio Nederland. Hans Knot werkt op dit moment samen met Graham aan een boek over het leven en de radiocarriere van Graham Gill. De komende weken stuurt Hans ons regelmatig documenten die niet in het boek gepubliceerd zullen worden.

GRAHAM GILL ARCHIEF (6)
Tekst: Hans Knot - Scans: Graham Gill archief - Foto: Graham Gill Radiodag 2006 (Copyright: MediaPages)

EnvelopTerry in West Cliff on Sea
In de loop der jaren heb ik, op zoek naar personen die belangrijk waren in de wereld van de zeezenders, vele steden en dorpen bezocht. Zo bracht de trein van Londen me naar een klein plaatsje aan de kust, onder de rook van Southend on Sea in het Britse Graafschap Kent. Daar vond in 1986 de ontmoeting plaats met Roy Bates en zijn vrouw, ter afronding van het boek 'De Droom van Sealand'. West Cliff on Sea is een klein, maar zeer rustiek dorpje. In de grote voorraad met luisterpost van Graham Gill kwam naar voren dat ook in West Cliff on Sea RNI trouwe luisteraars had. Eén van hen was Terry, die eigenlijk trouw en ontevreden tegelijk was. Allereerst deelde Terry aan Graham Gill mede dat hij lid was geworden van de Graham Gill Fanclub, die was opgericht door Pam Wood. Ontevredenheid kwam om de hoek toen Terry in zijn brief meldde dat hij nog steeds geen QSL kaart van RNI had ontvangen op een door hem ingezonden ontvangstbericht. Ook stickers en foto's, die hij klaarblijkelijk had gevraagd in een eerdere brief aan het station, waren nog niet ontvangen. Dit alles ondanks het gegeven dat hij liefst vier International Reply Coupons had ingesloten. Tevredenheid keerde de brief echter weer toen Terry stelde: 'Ik hou van RNI en daarom ben ik ook naar een demonstratie geweest om RNI te ondersteunen. Hij eindigde zijn brief (zonder datum) met: 'RNI for ever, I love RNI'.

BriefHeel ver weg
In de grote voorraad met brieven die uit de kelder van Graham Gill tevoorschijn zijn gekomen is er een aantal dat een grote afstand heeft afgelegd alvorens ze in Hilversum in postbus 117 terecht kwam. Als voorbeeld neem ik deze keer een brief die werd verzonden vanaf het eiland Madagaskar bij de Oost Afrikaanse kust. Op dit eiland was één van de relaisstations van Radio Nederland Wereldomroep gevestigd. Daar werd dus ook, via de korte golfontvangst, geluisterd naar de klanken van Radio Northsea International. De brief was gestuurd door een werknemer van Radio Nederland Wereldomroep en hij vroeg zich af of er tussen de aangeschrevenen, Brian McKenzie en Graham Gill, ook contacten waren met Radio Nederland Wereldomroep. Bijgaand een tweetal afdrukken van het poststuk van Barend de Boer.


KLIK HIER voor deel 1 van het Graham Gill archief

KLIK HIER voor deel 2 van het Graham Gill archief

KLIK HIER voor deel 3 van het Graham Gill archief

KLIK HIER voor deel 4 van het Graham Gill archief

KLIK HIER voor deel 5 van het Graham Gill archief