Radio Noordzee in april 1971

op .

ferryrni6Met de terugkeer van het commercieel tot dan toe weinig succesvolle Radio Northsea International was er vanaf maart 1971 voor de Scheveningse kust een broeierige sfeer ontstaan. Met het aangaan van een derde lening bij Veronica, eind september 1970, hadden de Northsea-eigenaren zelf de stekker uit hun radiostation getrokken. Het schip en de scheepspapieren dienden als onderpand zolang de lening niet was terugbetaald. Maar de aap kwam uit de mouw toen Veronica-eigenaren weigerden de terugbetaling te aanvaarden. Update 28-3: downloadlink


En ook de scheepspapieren weigerden terug te geven aan de Zwitsers Meister en Bollier. De MEBO-eigenaren wisten begin 1971 met een list hun schip weer in handen te krijgen. Toen er tijdens de Midem in Cannes contact werd gelegd met muziekuitgeverij Strengholt, die wel een Nederlandstalige Radio Noordzee wilde beginnen, was de cirkel rond. De terugkeer van RNI was aanstaande en in de loop van februari kwam er - tot groot ongenoegen van de Veronica-leiding - weer geluid vanaf het zendschip MEBO II. Wie vooraan stonden om daaraan mee te doen waren de gewezen Veronica-dj’s Joost den Draaijer en Jan van Veen, die nog een appeltje te schillen hadden met de voormalige Veronica-bazen. Vanaf 6 maart 1971 waren ze dagelijks te beluisteren via de 220 meter middengolf, FM kanaal 44 of de Korte golf 49 meter Europaband.

Vanaf die 6e maart 1971 moest men bij Veronica dus toekijken en vooral toehoren hoe er vanaf het nabijgelegen zendschip van Radio Noordzee volop Nederlandse uitzendingen kwamen, met bovendien hun voormalige bekendste dj’s. Het kon niet anders, dan dat er daarmee een einde kwam aan het rimpelloze bestaan van Veronica en het wachten was op vragen in het Parlement. De maat was vol toen ook het kort geding ‘piraterij op volle zee’ verloren werd, zodat de Veronica-directie ook daar ervoer dat de list waarmee de Zwitsers het zendschip weer in handen kregen onbestraft bleef. Díe broeierige situatie moest haast wel tot uitbarsting komen…

top50noordzee10041971Voorlopig echter leek er bij Radio Noordzee nog geen vuiltje aan de lucht, ook al was het aantal adverteerders nog heel erg beperkt. Naast de genoemde ex-Veronica coryfeeën werden de dagelijkse Nederlandstalige programma’s verzorgd door Ferry Maat en Peter Holland. Nieuw was in april ook een boordploeg met de live-nieuwslezers Hans ten Hooge, Leo van der Goot en Joost Verhoeven. Op 10 april 1971, de zaterdag van het Paasweekend, was het een keer niet Joost den Draaijer die de Top 50 presenteerde, maar Jan van Veen.

Top 50 lijst nummer 3 was (sinds 21 februari 1971) feitelijk de achtste Noordzee-lijst en de zesde die Joost dan wel Jan vanaf 6 maart presenteerden. De eerste lijsten verschenen echter niet op papier en daarom begon men bij RNI pas te tellen bij de eerste gedrukte lijst van 27 maart 1971. In de derde lijst staan maar liefst negen voormalige treiterschijven, wat niet verwonderlijk is met wekelijks niet één maar twee uurplaten. Programmaleider Joost den Draaijer wilde met die treiterschijven vooral Veronica treiteren en in de Top 50 scoren. Met die tien platen meer dan in een Top 40 kwamen er bovendien bijzondere RNI-platen in de lijst, die je bij Veronica nauwelijks hoorde. De retro Top 50 van 10 april 1971 met Ferry Eden hoor je bij www.FouteMuziekRadio.nl op 27 maart 2021 tussen 12 en 3 uur.

UPDATE 28-3: download hier de Radio Noordzee Top 50 van 10 april 1971 met Ferry Eden als MP3

Bron/tekst: Ferry Eden / MediaPages

Tags: Nieuws Actueel