Ferry Eden's Top 50 uit 1979

op .

bnh1Toen het zendschip M.V. Mi Amigo op 20 oktober 1978 door generatorproblemen zweeg, volgde zowat een half jaar radiostilte. Het enige radiozendschip dat uitzond, was ver weg in de Middellandse zee, ‘The Voice of Peace’ van eigenaar Abie Nathan. Radio Mi Amigo leek het oude zendschip te laten voor wat het was. Radio Delmare-voorman Gerard van Dam, die in september 1978 zijn zendschip Aegir bij een flinke storm had verspeeld, onderhandelde met Caroline-baas Ronan O’ Rahilly om de vrijgevallen plek van Mi Amigo in te nemen. (Update 1-4: downloadlink)


Als blijk van goede wil leverde Fred Bolland namens Delmare een door hem gehuurde generator aan de M.V. Mi Amigo. Tot een echte samenwerking tussen de radiomensen van Delmare en Caroline kwam het eind 1978 echter niet. Op grond van de geleverde generator kreeg Fred Bolland wel groen licht van Ronan O’ Rahilly om een Nederlandse service van Radio Caroline op te zetten. Die ging tijdens Pasen 1979 van start, precies 15 jaar na het begin van Caroline in 1964. Ook Delmare had niet stil gezeten en keerde begin juni 1979 met een kleine zendschuit voor de Nederlandse kust terug. Van Radio Mi Amigo hoorden we al die tijd niets…

bnh2Wat vrijwel niemand wist, was dat de Mi Amigo organisatie al in de lente van 1978 een eigen schip had aangekocht. Het ging om de voormalige vrachtvaarder M.S. Centricity, gekocht met geld van onder meer Mi Amigo eigenaar Sylvain Tack, die - weliswaar in ballingschap - een bloeiende business had opgebouwd in het Spaanse Playa d’Aro. Het nieuwe schip was via de Canarische Eilanden naar het Griekse Piraeus gevaren om daar zomer 1978 te worden ingericht als zendschip. Slechts één keer liet de Vlaamse Mi Amigo organisator Patrick Valain op een gesproken brief aan het zendschip zich al te enthousiast ontvallen ‘dat het allemaal zo mooi werd’. Aan boord hadden we toèn geen idee waar hij het over had…! In het geheim was beoogde startdatum 1 november 1978 en het nieuwe zendschip, omgedoopt in M.S. Magdalena, had op die datum mooi de uitzendingen kunnen voortzetten, waar het oude zendschip tien dagen eerder was stilgevallen. Het was te mooi om waar te zijn en door tegenslagen werd de startdatum van de Magdalena pas begin zomer 1979…

Eén van de problemen was, dat Mi Amigo baas Sylvain Tack najaar 1978 op de hoogte was gesteld dat Spanje de medewerking aan de zeezender Mi Amigo niet veel langer kon toestaan. Het land zocht - drie jaar na het heengaan van de verguisde Generaal Franco - aansluiting bij de EU. In het licht daarvan werd er door de Belgische, Nederlandse en Britse overheid druk uitgeoefend op de Spaanse overheid om de anti-zeezenderwet, het Verdrag van Straatsburg, te aanvaarden. Sylvain Tack kon dus niet langer meedoen met Mi Amigo en dat was ook het einde van het adres en de studio in Playa d’Aro en de daar vervaardigde tapeprogramma’s. Een ander probleem was, dat de verzekeringsmaatschappij najaar 1978 liet weten, de M.S. Magdalena alleen op te nemen als er een aantal flinke aanpassingen werden doorgevoerd. De technische klussen namen vier maanden in beslag. Tegen de tijd dat men het schip richting de Noordzee wilde varen kreeg het motorproblemen en lag het nog eens een flink aantal maanden in de Griekse haven Patras. Pas in juni arriveerde het nieuwe schip voor de Belgische kust

bnh3In dat licht was het dus heel jammer, dat de M.V. Mi Amigo generatoren op 20 oktober 1978 ‘de geest hadden gegeven’. Waren de generatoren en dus ook uitzendingen gewoon doorgegaan, dan was de Nederlandse Radio Caroline wellicht nooit begonnen. We zullen het nooit weten, maar dan was er vast een moment gekomen, dat Mi Amigo stopte op de oude Caroline schuit en startte op dat eigen nieuwe zendschip. Dat was voor Mi Amigo zelf maar ook voor de sponsors, zoals Vlaamse platenmaatschappijen en de Belgische Nationale Hitparade, ideaal geweest. Die hitlijst had nog op het oude zendschip vanaf 7 oktober 1978 de plaats ingenomen van de Mi Amigo Top 50 maar was daar slechts tweemaal uitgezonden toen de zender stil viel. De lijst werd wekelijks wel afgedrukt in het tienerblad Joepie, maar was pas op 7 juli 1979 weer echt te beluisteren vanaf de M.S. Magdalena. Op deze 31e maart 2018 presenteert Ferry Eden de Belgische Nationale Hitparade van precies 39 jaar terug alsof Radio Mi Amigo 3-1-9 gewoon doorzond vanaf de oude schuit. De muziek en de jingles en reclames - gewoon door het programma heen - maken dat de Top 50 vertrouwd klinkt. Dus mis ‘m niet… zaterdag 31 maart tussen 12 en 15 uur via www.foutemuziekradio.nl.

Downloadlink: Belgische Nationale Hitparade van 31 maart 1979 als PDF file

UPDATE downloadlink: Belgische Nationale Hitparade van 31 maart 1979 als MP3 file

Foto 1: Ferry Eden aan dek van de Mi Amigo in september 1978 (Collectie Stevie Gordon)

Foto 2: Zendschip Mi Amigo in de zomer van 1978 (Archief Ferry Eden)

Foto 3: MS Magdalena in Griekenland (Archief Ferry Eden)

Bron/tekst: Ferry Eden

Tags: Nieuws Actueel